Selwerd Internet Information Desk

Regels en bepalingen

Regels waar je je aan dient te houden

Omdat de RuG gebruik maakt van SurfNet, zijn ook de regels van SurfNet van toepassing. De regels zijn in het kort de volgende. Wil je een uitgebreider document, download dan de AUP.

  1. Je krijgt een IP van de RuG. Deze word je dan ook geacht te gebruiken. Als je een ander IP gebruikt, danwel per ongeluk, danwel bewust, kun je worden afgesloten wegens 'spoofing'. Bij twijfel of je het goede IP hebt, zie de lijst die je van het R.C. kreeg.
  2. Je mag geen commerciele activiteiten ontplooien. Dit houdt in dat je geen shellaccounts mag aanbieden tegen betaling, je mag geen webruimte aanbieden tegen betaling of op wat voor andere manier geld verdienen aan je aansluiting.
  3. Het draaien van een server, op wat voor manier dan ook, is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om anonieme FTP server op te zetten, het is niet toegestaan om mail-, DNS- of proxy-servers op te zetten.
  4. Het is verboden om muziek, software, spellen of films aan te bieden. Dit geldt voor Kazaa-achtige netwerken, maar ook voor het Windows netwerk of in de vorm van een of andere warez-server.
  5. Het is verboden om te hacken vanaf het RuG netwerk of op een vanaf manier mensen op te lichten via het internet. Bij klachten over hack-attemps vanuit jouw machine kun je al worden afgesloten. Ook als je zelf niet de hacker bent, maar je machine door iemand anders wordt misbruikt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat je systeem ongecompromitteerd blijft.
  6. Het is verboden om virussen, wormen of trojan-achtige software te verspreiden. Door zelf besmet te zijn kun je het hele netwerk besmetten. Om dat tegen te gaan, word je afgesloten zodra er virussen van je computer komen.
  7. Het is verboden om grote hoeveelheden ongevraagde e-mail te versturen (spam). Bij constatering van het versturen van spam of dat je machine op zo'n manier open staat dat anderen via jouw machine spam kunnen versturen, word je afgesloten.

Bij overtreding van een van deze regels riskeer je een maand afgesloten te worden. Als je voor een tweede of derde keer afgesloten wordt, kan dat voor een langere periode zijn; in extreem geval zelfs tot definitieve afsluiting. Bij twijfel kun je contact opnemen met de helpdesk over de e-mail.